Monday, 30 October 2017

फाफेचा कानमंत्र

ट्रॅफिक पोलीस:  ए, वन-वे आहे पुढं. मागे वळवून घे बाईक.
मी:  मागे वळणं खूप सोपं आहे, पण पुढे जाणं गरजेचं आहे!
ट्रॅफिक पोलीस:  पावतीच बनवतो तुझी, थांब


Saturday, 29 April 2017

श्रीदेवीचा आगामी चित्रपट

नावात एक अक्षर जोडून सिनेमाची कल्पना बदलण्याचा एक गमतीशीर खेळ असतो.
Add a letter to a movie title, what is the new plot ?
श्रीदेवीच्या आगामी चित्रपटाचं तसं पोस्टर बनवून पाहिलं
😁