Monday, 30 October 2017

फाफेचा कानमंत्र

ट्रॅफिक पोलीस:  ए, वन-वे आहे पुढं. मागे वळवून घे बाईक.
मी:  मागे वळणं खूप सोपं आहे, पण पुढे जाणं गरजेचं आहे!
ट्रॅफिक पोलीस:  पावतीच बनवतो तुझी, थांब