Friday, 24 October 2008

आयर्लंड चे बुद्धिवन्त

आयर्लंड च्या ए लेवेल ची प्रश्‍नपत्रिका मला ईमेल वरुन मिळाली होती. ती सोडवण्याचा प्रयत्न करा. मग खूप वेळ गेला तर उत्तरे पाहून समाधान करा.


Sunday, 19 October 2008

गंमत

सचिनचा विक्रम पाहिलात का ? कालचा दिवस चांगला असावा. आमची सत्र परीक्षा कालच संपली. परीक्षेला धमाल आली. तुम्हाला एक प्रसंग सांगतो.
नेहमी प्रमाणे पेपर चालू होता. सगळे पटापट लिहीत होते.आणि बन्या एकदम गरर्कन पाठी फिरला. आणि पाठच्याचा पेपर पाहू लागला. पर्यावेक्षकांच्या चाणाक्ष नजरेतून ही गोष्ट टिपली गेली. त्यांनी लगेच विचारलं,
"पाठी काय पाहतो आहेस रे?" बन्या सरळ म्हणाला,
"सर, प्रश्नपत्रिकेतच असं लिहिलयं"
सरांना हे आवडल नसावं. त्यांनी बन्याला प्रश्नपत्रिका घेऊन पुढे बोलावलं. बन्याने सरांना सूचना दाखवली.
तिकडे लिहिलेलं-'कृपया मागे पहा'
आत्ताच आम्हाला समजलय पेपर सेटर्सना सूचना देऊन ठेवलीये प्रश्नपत्रिकेत स्पष्टपणे 'कृपया मागील पानावर पहा' असं छापा.

Sunday, 12 October 2008

हास्यारंभ...

"आहेत चिंता आयुष्यात फार,
म्हणून कंटाळून जाउ नका,
हलका कराया भार थोडा,
हास्यारंभ करू चला !"

ही वाक्ये कोणाची आहेत हे आठवण्यासाठी बुद्धीला ताण देऊ नका. ही वाक्ये माझीच आहेत. पण अवतारणात आणि तिरके वगैरे केल्या शिवाय ही कविता (?) तुम्ही वाचली नसती.
या हास्यब्लॉग वर आपले स्वागत आहे. या ब्लॉगवर असतील विनोद, लेख, व्यंग चित्रे, विडंबन किंवा विनोदी पुस्तकांचा परिचय किंवा असच काही. मात्र जे काही असेल ते हास्यंबंधित (हास्य + संबंधित) असेल. तुम्ही या हास्यब्लॉग वर ई-हसू शकता.
तर तुमचा फार वेळ घेत नाही. लवकरच भेटू...