Saturday, 29 April 2017

श्रीदेवीचा आगामी चित्रपट

नावात एक अक्षर जोडून सिनेमाची कल्पना बदलण्याचा एक गमतीशीर खेळ असतो.
Add a letter to a movie title, what is the new plot ?
श्रीदेवीच्या आगामी चित्रपटाचं तसं पोस्टर बनवून पाहिलं
😁