Sunday, 19 October 2008

गंमत

सचिनचा विक्रम पाहिलात का ? कालचा दिवस चांगला असावा. आमची सत्र परीक्षा कालच संपली. परीक्षेला धमाल आली. तुम्हाला एक प्रसंग सांगतो.
नेहमी प्रमाणे पेपर चालू होता. सगळे पटापट लिहीत होते.आणि बन्या एकदम गरर्कन पाठी फिरला. आणि पाठच्याचा पेपर पाहू लागला. पर्यावेक्षकांच्या चाणाक्ष नजरेतून ही गोष्ट टिपली गेली. त्यांनी लगेच विचारलं,
"पाठी काय पाहतो आहेस रे?" बन्या सरळ म्हणाला,
"सर, प्रश्नपत्रिकेतच असं लिहिलयं"
सरांना हे आवडल नसावं. त्यांनी बन्याला प्रश्नपत्रिका घेऊन पुढे बोलावलं. बन्याने सरांना सूचना दाखवली.
तिकडे लिहिलेलं-'कृपया मागे पहा'
आत्ताच आम्हाला समजलय पेपर सेटर्सना सूचना देऊन ठेवलीये प्रश्नपत्रिकेत स्पष्टपणे 'कृपया मागील पानावर पहा' असं छापा.

2 comments: