Thursday, 27 August 2009

डोकेदुखी...

एका साहित्यिकाने डॉक्टरेट मिळवली खरी.....पण घराबाहेर 'डॉ.....' अशी पाटी लावल्या पासून त्याला डोकेदुखी सुरु झाली. अनेक जण येउन त्याला वैद्यकीय उपचार विचारत.
असंच एके दिवशी एक गृहस्थ आले.
"अहो, हल्ली माझं डोकं फार दुखतं हो"
"हे पहा, मी मेडिकल डॉक्टर नाही....मी साहित्यात पीएचडी केली आहे" - साहित्यिक त्रासून म्हणाला.
"अहो मग तेच सांगायचं आहे. तुमचे लेख वाचले की डोकं फार दुखतं बघा !"

No comments:

Post a Comment