Wednesday, 16 April 2014

आम्ही मोदी, जीना आणणार आहे !

एक जाहिरात पहिली टीव्हीवर. मराठी चॅनेल सुरू होता. मी होतो दुसर्‍या खोलीत.
जाहिरातीत गाणं वाजायला लागलं, "आम्ही मोदी, जीना आणणार आहे"
मी अवाक् !


मोदी-जीना ? ही जोडी कशी बरं जमवली ?
मोदी-पटेल एक वेळ पटेल.
मोदी-गांधी सुद्धा चालू शकेल.
अगदी मोदी-नेहरू सुद्धा चालवून घेता येईल. (दि फर्श्ट पीएम अँड दि नेक्श्ट पीएम)
पण मोदी-जीना ?

दुसर्‍या दिवशी तीच जाहिरात हिंदी चॅनेलवर पहिली,  "हम मोदीजी को लानेवाले है"
तेव्हा कोडं उलगडलं. 'मोदीजी' आहे तर !
#lame puns

No comments:

Post a Comment