Sunday, 2 November 2008

सवय

"अहो डॉक्टर, आमचा बन्या पहा" बन्याची आई डॉक्टरांना सांगत होती.
"काय झालाय त्याला ?"- डॉक्टर.
"अहो तो सारखा टीव्ही समोर बसून असतो"
"बरोबर आहे. त्याच्या वयाच्या मुलांना टीव्हीचं आकर्षण असतच."
"ते मलाही माहितीये"
"मग प्रॉब्लेम काय आहे ?"
"अहो तो बंद टीव्ही समोर बसलेला असतो !!! "

No comments:

Post a Comment