Saturday, 8 November 2008

शोले.....

बन्या (नेहमीसारखाच) धावत आला.
"अरे तू शोले बघितला आहेस का ?"
हे विचारणे म्हणजे माणसाचा घोर अपमान आहे. शोले पहिला नाही म्हणजे काय ?
"होय" मी शब्दावर जोर देत म्हणालो.
"मग मला सांग त्यात डबल रोल कुणाचा आहे ?"
"तू स्वत: बघितला आहेस का शोले - अरे शोलेत डबल रोल नाहीये"
"अरे आहे रे.."
" तू नवीन आग बद्दल बोलतोय का?"
"नाही, ओरिजिनल शोले मध्येच"
"नाही येत-- आय मिन त्यात कोणाचा डबल रोल नाहीचए" मी हताश होत म्हणालो.
"अरे शेवटच्या सीन मध्ये बघ. अमिताभ धर्मेंद्रला ते खोट नाणं दाखवतो. त्या नाण्यावर 'किंग जॉर्ज चा डबल रोल आहे !!!"

5 comments: